Skip to content

Privacy Verklaring B-Wyse

B-WYSE.com B.V., gevestigd te ‘s Gravenmoer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@B-WYSE.com.nl.

Persoonsgegevens die B-WYSE.com verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Sitebezoek & reageren op de blog

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Aankoop / afname training, webinar, korte opleiding e.a. trainingsproducten

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie worden gedeeld met de trainer/spreker, zodat deze de training of het webinar optimaal kan laten aansluiten op de groep deelnemers. De trainer of spreker kan eenmalig contact opnemen met de deelnemer. Adres- en betaalgegevens worden verwerkt met Stripe. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite. Deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van B-WYSE.com.

Aankoop event ticket

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie worden gedeeld met de sponsoren; deze kunnen eenmalig contact opnemen met de deelnemer. Adres- en betaalgegevens worden verwerkt met Stripe. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite. Deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van B-WYSE.com.

Download whitepaper, e-book of gratis webinar

De gevraagde gegevens in het download formulier geven we na jouw actieve consent door aan de adverteerder, waarna het whitepaper, e-book of het webinar wordt toegestuurd. De adverteerder kan contact met je opnemen. De gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden in onze backoffice van Google Suite.

Plaatsen vacature, content, agenda-item, promotie en download

Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de inzender gebruiken we voor communicatie over de vacatureplaatsing en komen terecht in het klantenbestand van B-WYSE.com. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van een vacature of de auteur van de content worden openbaar gepubliceerd op de website. Eventuele adres- en betaalgegevens worden verwerkt met Stripe. Overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Google Suite.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die B-WYSE.com verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@b-wyse.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt B-WYSE.com persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

B-WYSE.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang B-WYSE.com persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij B-WYSE.com blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden.

Doe je mee aan ons lezersonderzoek, dan slaan we de door jou achterlaten persoonsgegevens 3 jaar op voor analyse-doeleinden. De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we om die reden bijvoorbeeld ten minste 5 jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@B-WYSE.com

Delen van persoonsgegevens door B-WYSE.com met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Trainers

Met ieder van onze trainers sluiten we verwerkers overeenkomsten om de gegevens van onze deelnemers aan trainingen en webinars te beschermen.

Adverteerders

Als je gebruik maakt van de gratis producten in de rubriek Downloads, worden je gegevens gedeeld met de betreffende adverteerder.

Bij deelname aan een van onze events kunnen je gegevens gedeeld worden met een sponsor. De betreffende adverteerders en sponsoren mogen eenmalig contact met je opnemen. We wijzen je hier altijd vooraf expliciet op. Met deze partijen worden door B-WYSE.com altijd verwerkers overeenkomsten gesloten om jouw gegevens te beschermen.

Google Analytics

We hebben een bewerkers overeenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door B-WYSE.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gdpr@b-wyse.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe B-WYSE.com persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via gdpr@b-wyse.com.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van B-WYSE.com die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die B-WYSE.com gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op B-WYSE.com promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een web beacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van B-WYSE.com gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op B-WYSE.com worden gebruikt:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door services of embeds van derden die in onze artikelen worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.B-WYSE.com

Uw huidige stand: Alleen noodzakelijke cookies.

Verander uw toestemming

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 10-07-2022:

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1 – juni 2022]

 

Disclaimer

B-WYSE.com is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen – bijvoorbeeld in een reactie – en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van B-WYSE.com.

B-WYSE.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van B-WYSE.com.

B-WYSE.com besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. B-WYSE.com aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

B-WYSE.com bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Creative Commons

B-WYSE.com houdt zich aan de Creative Commons. Dat betekent dat elke auteur van het stuk afzonderlijk de copyrights bepaalt. Bij sommige artikelen berusten daarom de volledige auteursrechten bij de auteurs, fotografen en/ of andere geestelijk eigenaren van de stukken. In andere gevallen mag je het werk gedeeltelijk kopiëren, hergebruiken of verspreiden, als je de bron en de auteur van het artikel vermeldt.

Meer informatie over de Creative Commons 3.0 Nederland License vind je bij

Publishing policy

B-WYSE.com is een onafhankelijk crossmediaal platform voor professionals op het gebied van marketing, communicatie, tech en nieuwe media, die kennis willen delen, discussies willen aangaan en een netwerk willen opbouwen. We zien het als onze taak om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en belangen van onze lezers en deze professionals.

B-WYSE.com publiceert niet zomaar artikelen, maar hanteert daarvoor strikte richtlijnen om de kwaliteit van de content op de site en op alle sociale media te bewaken. Deze richtlijnen geven richting aan de manier waarop de artikelen worden geschreven, waarop we communiceren en de manier waarop we redactie doen. We doen ons uiterste best om ons aan deze richtlijnen te houden. Mocht je desondanks iets tegenkomen op B-WYSE.com wat niet aan deze richtlijnen voldoet, laat het ons dan weten via dit formulier.

Kwaliteit van de content

Bij B-WYSE.com staat de content centraal, we gaan voor kwaliteit en staan voor onafhankelijkheid. Adverteerders of partners hebben geen invloed op de content die op de site en de sociale media wordt gepubliceerd. B-WYSE.com plaatst geen persberichten of andere PR-copy.

Auteurs van B-WYSE.com schrijven onder hun eigen naam. Ze delen hun kennis en expertise, zonder promotie te maken voor hun bedrijf en /of diensten.

B-WYSE.com beïnvloedt de meningen of visie van de auteurs niet en vraagt hen nooit hun persoonlijke mening aan te passen aan eigen doelstellingen of meningen. Uiteraard wordt ongepast taalgebruik, zwartmaken, bashen of het op een andere manier in diskrediet brengen/beledigen van personen of bedrijven niet geaccepteerd (zie ook de huisregels voor auteurs hieronder).

Er wordt nooit betaald voor inhoudelijke content op de site of de social mediakanalen. Auteurs schrijven hun artikelen altijd op vrijwillige basis. Betaalde promoties en advertenties bevatten een duidelijke vermelding (adv, advertorial, sponsored of promoted).

Promoties op de site

Op duidelijk aangegeven posities op de site, bijvoorbeeld op de homepage, in, naast en onder een artikel, worden er promoties getoond. Deze promoties zijn op basis van tekst en opmaak duidelijk te onderscheiden van de gewone content. Als het gaat om door derden betaalde promoties, dan zijn die te herkennen aan ‘adv’, ‘advertorial’ of ‘sponsored’.

B-WYSE.com doet niet aan linkruil of linkbuilding activiteiten. Bij alle affiliate links (naar bijvoorbeeld webshops als Bol.com en Managementboek.nl) staat de vermelding ‘(aff.)’.

Rol van redactie

We werken met, voornamelijk vaste, auteurs die loyaal schrijven voor B-WYSE.com over digital en online. Het redactieteam van B-WYSE.com is verantwoordelijk voor de contentstrategie en -planning, het produceren van content en het redigeren van de artikelen van auteurs, en zorgt er daarnaast ook voor dat de spelregels worden nageleefd.

Statistieken artikelen

Bij ieder artikel staat een oogje met een cijfer, dit geeft het aantal active views weer. Deze score is gebaseerd op hoe vaak een artikel wordt geopend en op hoe lang een bezoeker het artikel bekijkt en leest. Hierbij hanteren we het vaker toegepaste criterium van 8 minuten.

Ook staat bij elk artikel het aantal shares. In februari 2018 schakelde LinkedIn de Share API uit. De LinkedIn-shares die vanaf dat moment bij de artikelen worden getoond, komen tot stand op basis van het aantal kliks op de LinkedIn-sharebutton in combinatie met data van voor februari 2018. Ook de WhatsApp-shares worden getoond op basis van het aantal kliks op de WhatsApp-sharebutton.

Huisregels voor auteurs

Voor auteurs van B-WYSE.com hanteren we de onderstaande huisregels.

 • Auteurs bereiden hun artikelen zo volledig mogelijk voor en bieden ze ter review aan. Eindredactie en inplannen gebeurt door de redactie, waarbij er natuurlijk zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de auteurs.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing artikelen van andere sites geheel of gedeeltelijk over te nemen. Bij vertalingen moet er een duidelijke bronvermelding zijn.
 • In artikelen mag geen ongepast taalgebruik en mogen geen persoonlijke beledigingen voorkomen.
 • Het is voor auteurs niet toegestaan promotie te maken voor een bedrijf, producten en/of diensten; artikelen mogen ook niet gebruikt worden voor link promotie-/linkbuilding-doeleinden.
 • Auteurs mogen zich niet laten betalen om te schrijven over producten, diensten of organisaties.
 • Alleen indien expliciet met de redactie afgesproken en als het voor lezers ook duidelijk als zodanig herkenbaar is, mag er in, bij of onder een artikel een promotioneel bericht opgenomen worden.
 • Artikelen worden niet op andere sites doorgeplaatst, tenzij anders afgesproken. We proberen hiermee de lezers authentieke content te bieden en tegelijkertijd problemen met duplicate content te voorkomen.
 • Doorplaatsing (al dan niet gedeeltelijk) van artikelen op de eigen site of blog is mogelijk na het moment van publicatie op B-WYSE.com en met verwijzing naar het eerder geplaatste artikel.
 • Als auteurs langer dan 3 maanden niet schrijven kan het auteurs account op inactief worden gezet.